elfastloggo
  • Uppgifter med * måste fyllas i, dessa måste även anges om felanmälan görs via telefon eller mejl för att vi skall kunna hantera ditt ärende.

  • Beskriv din felanmälan så noggrant och utförligt som möjligt.

För er som bor i en fastighet där det i trapphus är skyltat att vi sköter om den.

Felanmälan behandlas vardagar mellan 07.00 och 16.00. För akuta ärenden hänvisar vi till vår

växel 016-541 77 00. Om din fastighet har fastighetsjour från oss så finns nummret i ert trapphus och används kl 16:00-07:00.