Installerat och klart

Jordfelsbrytare inkl installation

Pris: 2 599 kr

Extra jordfelsbrytare i samband med ny elcentral

Pris: 1 190 kr

Elinstallation av spabad

Pris: 6 999 kr

Elcentral inkl Inst 15-25 säk

Pris: 7 489 kr

Elcentral inkl Inst 1-15 säk

Pris: 6 499 kr